An innovation lab & high tech hub!

Ett centrum för forskning och samverkan med anknytning till DSV i Kista Science City, ett av världens mest innovativa högteknologiska nav.

Testbed: play, fail & push the boundaries for innovation!

Vi samarbetar med myndigheter och organisationer för att prova framtida e-tjänster med ny teknik i vår labbmiljö.
Vi använder modern forskning och våra egna metoder för att synliggöra hur användningen av IT påverkar samhällets omvandling mot delaktighet och öppenhet.

Open Innovation Jam Sessions