An innovation lab & high tech hub!

Ett centrum för forskning och samverkan med anknytning till DSV i Kista Science City, ett av världens mest innovativa högteknologiska nav.

Testbed: play, fail & push the boundaries for innovation!

Vi samarbetar med myndigheter och organisationer för att prova framtida e-tjänster med ny teknik i vår labbmiljö.
Vi använder modern forskning och våra egna metoder för att synliggöra hur användningen av IT påverkar samhällets omvandling mot delaktighet och öppenhet.

Open Innovation Jam Sessions

Från brainstorming till lösningsförslag, från gemensam design till utveckling och utvärdering tillsammans med berörda intressenter. Vi har erfarna workshopledare som gör dagen rolig och givande men framför allt får du konkreta resultat!

Welcome to eGovlab!

Vi är ett oberoende centrum för eFörvaltning knutet till Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) vid Stockholms universitet som arbetar med IT och annan teknik som ett medel för att ha en positiv inverkan på världen.

Styrelse

Love Ekenberg

Love Ekenberg

Professor vid Stockholms universitet, Ordförande

Vasilis Koulolias

Vasilis Koulolias

Centrumföreståndare, eGovlab

Magnus Enzell

Magnus Enzell

Fil. Dr, Ämnesråd Finansdepartementet

Ann Hellenius

Ann Hellenius

It-direktör Stockholms stad

Lars Iversen

Lars Iversen

VD Frogleap

Cecilia Magnusson Sjöberg

Cecilia Magnusson Sjöberg

Professor vid Stockholms universitet, Ledamot Institutet för rättsinformatik

Förutseende och anpassad förvaltning

e-SENS / Sense4us / Atrocity Watch / Botswana Speaks / STORK 2.0 / OOP

Designa om samhällsservice

UPSIDE / eSkills Match / ECI Link / E-CODEX / STORK / STORK 2.0 / e-SENS / Academia Access Point

Smarta och hållbara samhällen

Thundermaps / CISMOB / Ground Truth 2.0

Kontaktuppgifter

Map