STORK

STORK

Har lagt grunden till ett kvalitetssäkrat europagemensamt ramverk för samverkande eID-lösningar som gör det möjligt för medborgare att använda utländska e-tjänster på liknande sätt som de nationella e-tjänsterna. Nu finns en EU-lagstiftning (eIDAS Regulation) som hanterar de juridiska frågorna så att både användare och tjänsteleverantör tryggt kan hantera gränsöverskridande användning. Stork’s tekniska lösning har tagits över av EU som grund till eIDAS Node.