Academia Access Point

Academia Access Point

Extending the national Pan-European Proxy Service for research and innovation for cross border services in Europe är den formella benämningen.

Målet för arbetet är att utveckla en teknisk miljö, baserad på STORK 2.0 och e-SENS. Vad vi kallar en electronic Academia Access Point (eAAP) kommunicerar med den svenska PEPS-noden (och senare eIDAS node) för att göra det möjligt för nya tjänsteleverantörer och dess användare att på ett enkelt och standardiserat sätt få tillgång till uppgifter om akademiska meriter för att användas i tillämpliga e-tjänster. Det kan avse allt från enskilda kursresultat som påvisar specialkunskaper inom ett efterfrågat område till en övergripande förteckning med akademiska meriter och examina. Det handlar om personliga data och hämtas av användaren på ett betryggande sätt som sedan kan tillhandahålla uppgifterna i e-tjänsten.