Atrocity Watch

Atrocity Watch

Det är en del av FN: s åtgärdspaket “Responsibility to Protect ” som sammanför industrin och den akademiska världen för att förutsäga övergrepp i syfte att förhindra dem. Varna tidigt för förstadier till folkmord, krigsbrott, etnisk rensning och brott mot mänskligheten genom informationsinsamling, Big data och en oberoende faktaanalys.