Botswana Speaks!

Botswana Speaks!

Syftet är att förbättra den demokratiska processen i Botswana med hjälp av modern IT-användning för att främja kommunikationen mellan medborgarna och deras valda representanter i nationalförsamlingen. Initiativet provar en e-tjänst genom vilken parlamentsledamöter kan ta del av medborgarnas inlägg och behandla dem som meningsfulla politiska önskemål så att de kan leda till åtgärder med viktiga förändringar i samhället.