CISMOB

CISMOB

Visionen är att främja innovativa sätt att minska koldioxidutsläppen och öka hållbarheten i stadsområden genom att förbättra effektiviteten i användningen av transportinfrastrukturen i städerna med hjälp av IT. I spåren av en ökad tillgång av sensorteknik för att övervaka och registrera stora mängder data får beslutsfattarna en utmaning i att identifiera de bästa metoderna för att dra nytta av dessa nya datakällor och använda dem för att prioritera insatsområden, för att effektivt hantera nuvarande vägnät, för att informera medborgarna och motivera dem till att välja alternativ med hållbar rörlighet.
Fokus sätts på att förbättra genomförandet av regional politik och lokal rörlighet genom att ha en grundlig förståelse om olika transportrelaterade effekter och sårbarheter som knyts till olika geografiska områden.