e-SENS

e-SENS

Ett EU-projekt som samordnar resultaten av tidigare projekt för E-legitimationer och behörigheter, Offentlig upphandling, Hälsa och sjukvård, Rättsinformation och Företagens livscykel för att vidareutveckla och underlätta medborgarnas och företagens tillgång till offentliga e-tjänster över nationsgränserna på elektronisk väg. En pilot har genomförts mellan Sverige och Norge som visar hur autentisering och signatur kan effektivisera och kvalitetssäkra deltagande i distansutbildning.