e-Skills Match

e-Skills Match

Syftar till att utveckla och demonstrera ett europatäckande system för inlärningsteknik som dynamiskt anpassas till de förändringar som sker i arbetsarbetsmarknadens krav på klassificeringar. Projektet kommer att stödja vidareutbildning för att förvärva nödvändiga digitala färdigheter och förmågor som krävs för att få arbete inom och utom IT sektorn.