Ground Truth 2.0

Ground Truth 2.0

Miljökunskap som utvecklas baserat på verkliga upplevda förhållanden.
Ground Truth demonstrerar och utvärderar sex medborgarobservationer i verkliga driftsförhållanden, från både EU och Afrika.

De övergripande målen är att inrätta långsiktiga medborgarobservatorier för att påvisa samhälleliga och ekonomiska fördelar och att den globala marknaden tar till sig konceptet och dess möjliggörande teknik. Användningsfallen som visas täcker ett helt “spektrum” av medborgarupplevd analysdata och medborgarengagemang.