iMentors

iMentors

Detta är hittills den enda kartläggningen som omfattar alla e-infrastrukturer i Afrika söder om Sahara (SSA). Det övergripande målet är att förbättra samstämmigheten och effektiviteten för internationella aktörer som deltar i utvecklingsprojekt och initiativ om e-infrastrukturer i SSA. Ett moment är att sammanställa värdefulla insikter om brister och framsteg som gjorts i regionen. Detta kommer att förbättra samordningen av de internationella aktörer som deltar i initiativ för informations- och kommunikationsteknik i SSA.