SENSE4US

SENSE4US

Skapar och tillhandahåller verktyg för att beslutsfattare ska hitta och välja relevant information; länka och homogenisera uppgifter; modellera politiken när det gäller hinder och möjligheter; upptäcka och införliva synpunkter från icke-statliga organisationer och allmänheten, förutse sociala konsekvenser av politiken; skapa beslutsunderlag och visualisera effekterna av politiken.