STORK 2.0

STORK 2.0

STORK2 har lagt grunden till att skapa ett europeiskt utbyte av elektronisk identifiering och autentisering utökad med attribut som säkerställer befogenhet och behörighet. Det gör man genom att bygga på resultaten av STORK som lade grunden för interoperabilitet mellan olika metoder för e-legitimering på nationell nivå. Genom att samordna autentisering med hämtning av attribut från källan, t ex akademiska examina från ett universitet, kan många e-tjänster genomföras via internet såväl nationellt som över landsgränserna.