ThunderMaps

ThunderMaps

eGovlab är mentor för Thundermaps, en start-up med säte i Göteborg. De utvecklar en teknik för smarta städer som gör det möjligt för medborgarna att engagera sig i myndigheternas arbete och förstå vad som händer i deras stad. Uppgifter som publicerats av myndigheter används på ett kreativt sätt för att förbättra den allmänna säkerheten och att underlätta riskrapportering. Samtidigt möjliggör denna medborgarcentrerade e-tjänst ett samhällsengagemang och smart kommunikation via interaktiv dialog / rapportering mellan de berörda parterna.