UPSIDE

UPSIDE

Syftar till att ge ekonomiska och samhälleliga fördelar genom att främja framväxten och utvecklingen av användarstyrd innovation i ett digitaliserat ekosystem.
Med utgångspunkt i prioriteringar från de städer som deltar i projektet och i marknadspotentialen fokuserar de medverkande på följande områden:
• hälsa, inklusive boende med hemtjänst,
• intelligenta transportsystem / rörlighet
• offentliga tjänster (e- och m-förvaltning),
• energi,