Once Only Principle

Once Only Principle

Samverkande utveckling mellan offentliga myndigheter för ett förenklat och minskat uppgiftslämnande, en uppgift en gång, i Sverige liksom i Europa.

Det är en extra utmaning när flera länder berörs: Några av de viktigaste fördelarna med medskapande är att tillämpa olika personliga angreppssätt som på lämpligt sätt passar behoven hos berörda myndigheter, medborgare och företag. En utmaning för medskapande i den offentliga sektorn är att organisera samarbetet mellan de olika aktörerna, bland annat för offentliga förvaltningar sinsemellan, för att dela information, kunskap och resurser. Medskapande över gränserna bidrar till att uppnå en effektiv inre marknad. Se även demo-filmen på hemsidan.