Ground Truth 2.0

Ground Truth 2.0

Miljökunskap som utvecklas baserat på verkliga upplevda förhållanden.
Ground Truth demonstrerar och utvärderar sex medborgarobservationer i verkliga driftsförhållanden, från både EU och Afrika.

De övergripande målen är att inrätta långsiktiga medborgarobservatorier för att påvisa samhälleliga och ekonomiska fördelar och att den globala marknaden tar till sig konceptet och dess möjliggörande teknik. Användningsfallen som visas täcker ett helt “spektrum” av medborgarupplevd analysdata och medborgarengagemang.

CISMOB

CISMOB

Visionen är att främja innovativa sätt att minska koldioxidutsläppen och öka hållbarheten i stadsområden genom att förbättra effektiviteten i användningen av transportinfrastrukturen i städerna med hjälp av IT. I spåren av en ökad tillgång av sensorteknik för att övervaka och registrera stora mängder data får beslutsfattarna en utmaning i att identifiera de bästa metoderna för att dra nytta av dessa nya datakällor och använda dem för att prioritera insatsområden, för att effektivt hantera nuvarande vägnät, för att informera medborgarna och motivera dem till att välja alternativ med hållbar rörlighet.
Fokus sätts på att förbättra genomförandet av regional politik och lokal rörlighet genom att ha en grundlig förståelse om olika transportrelaterade effekter och sårbarheter som knyts till olika geografiska områden.

ThunderMaps

ThunderMaps

eGovlab är mentor för Thundermaps, en start-up med säte i Göteborg. De utvecklar en teknik för smarta städer som gör det möjligt för medborgarna att engagera sig i myndigheternas arbete och förstå vad som händer i deras stad. Uppgifter som publicerats av myndigheter används på ett kreativt sätt för att förbättra den allmänna säkerheten och att underlätta riskrapportering. Samtidigt möjliggör denna medborgarcentrerade e-tjänst ett samhällsengagemang och smart kommunikation via interaktiv dialog / rapportering mellan de berörda parterna.