eGovlab

about-us-submenu

eGovlab bildades 2011, är ett centrum under institutionen för Data och systemvetenskap vid Stockholms universitet och är en plats där framtidens inkluderande styrning formas. Vi bedriver tvärvetenskaplig forskning och utveckling i olika uppdrag, såväl från den offentliga sektorn med svenska myndigheter och kommuner som i uppdrag från EU-kommissionen och andra internationella organ. Vi har även ett nära samarbete med den privata sektorn.

I korthet består verksamheten i utveckling av nya plattformar för den offentliga verksamheten där vi vill förena social hållbarhet och ansvarstagande med teknisk innovation och där vi analyserar och visualiserar effekterna av samhällets omvandlingar inriktade mot integration, öppenhet, effektivitet och förändringsarbete.

eGovlab har slutit till sig högt kvalificerade specialister inom våra verksamhetsområden. De kommer från olika bakgrunder och världsdelar och har med sig kunskaper, värderingar och erfarenheter.  Sammantaget ger detta oss ett försprång i utvecklingen av eFörvaltning och digitaliseringens möjligheter.

Vi genomför våra åtaganden i nära samverkan med berörda intressenter. Överenskommelser om uppdrag kan tecknas antingen för enskilda och mer begränsat uppdrag eller i form av en öppen och långsiktig plan för samverkan som gör det enklare för beställaren att lägga till uppdrag när det uppstår sådana behov.

 eGovlab leds av en styrelse med representanter från svensk offentlig och privat sektor. Vi är oberoende av ägarstyrning och kan samarbeta över både sektorsgränser och landsgränser.