Vad gör vi

co-creation-submenu

Innovation

Vi vill skapa en innovativ miljö där olika verksamheter och modeller kombineras till sammanhängande värdeskapande lösningar.

Medskapande

Vi vill bort från traditionella metoder för innovation och problemlösning, där beslutsfattare tar fram strategiska planer för att producera produkter och tjänster för att sedan erbjuda dessa till eventuella intressenter.

Istället har vi på eGovlab utformat, använt och vidareutvecklat en egna metoder för nyskapande och medskapande. På vår hemsida finns en kort beskrivning av den process vi tillämpar när vi arbetar med våra intressenter (oavsett om de är från regeringar, näringslivet, den akademiska världen eller det civila samhället).

Hållbarhet

Vårt engagemang för hållbarhet genomsyrar helt våra prioriteringar för forskning och vår samverkan med det civila samhället.

Testbed

eGovlab har en avancerad teknisk testmiljö där man kan ladda ned egna system och data för att modellera, utveckla, utprova och analysera olika möjliga lösningar. Vi medverkar med teknisk kompetens, analys och utvärdering. Samtidigt kan vi bidra med erfarenheter inom eFörvaltning, Öppna data, Big data, processutveckling, risk- och beslutsanalyser och mycket annat.

Forskning och utbildning

Vid eGovlab arbetar utvecklare, forskare och lärare med hög kompetens. Vi tar även emot gästforskare och doktorander från andra länder som sedan medverkar i våra uppdrag.