Vilka är vi

whatsup-container

eGovlab bidrar till att skapa framtidens inkluderande samhällsstyrning – inte bara i teorin utan även i praktiken. Vi tillämpar forskningsramar och metoder för att gestalta effekten av IT på omställningen mot inkludering, transparens, effektivitet och förändringsledning.

eGovlab arbetar med projekt inom en rad olika områden; alltifrån beslutsstödsystem och geospatiala informationssystem till lösningar som syftar till mobil delaktighet, demokrati och smarta samhällen. Vårt team av ingenjörer, antropologer, designers, forskare och programmerare utvecklar modeller för ett inkluderande framtida samhälle och en medverkansbaserad förvaltning. Vi bygger nya plattformar där beslutsfattare och medborgare har möjlighet att delta i forskning och utveckling av framtidens e-förvaltning. Utgångspunkten för arbetet är att när medborgare har insyn i och inflytande över statliga processer ökar deras förtroende för stat, myndigheter och överhuvudtaget det publika samhället i stort.

På eGovlab skapar vi nya former av styrning för framtiden. Vi använder moderna metoder för att gestalta hur informations- och kommunikationsteknik kan påverka och bidra till att samhället når sina mål för integration, öppenhet och effektivitet. eGovlab är här aktivt inom ett brett spektrum av områden som är viktiga för eFörvaltningen som helhet.

En viktig del i detta är att bedriva verksamheten i nära samarbete med uppdragsgivare och finansiärer för att effektivisera verksamheten inom offentlig sektor. Vi förenar här social hållbarhet och ansvarstagande med teknisk innovation. Genom att vi arbetar mångdisciplinärt med forskning och teknikutvecklingen kan vi skapa ett system för effektivare kostnads- och arbetsprocesser. Vi hjälper förvaltningar med att identifiera sina egna behov och med att bedöma nyttan av olika tjänster utifrån tillgänglighet, förnyelse och innovation.